Vår gemensamma handel – Hjärta Norsjö

Nytt projekt inom handeln är pågång. Insatserna ska synliggöra och bredda det lokala utbudet, samt bidra till ett trevligt samhälle. Butikerna i Norsjö utvecklas till ett upplevelsecentrum. Innefattar evenemang, marknadsföring, utsmyckning samt nyttjande av ytor. Företag med utbud som inte finns på orten bjuds in att sälja sina produkter. Föreningar samarbetar med handeln och bidrar med aktiviteter.

Finansiering
Föreningen Norsjöbygdensföretag har sökt medel genom Leader Skellefteå Älvdal för att bedriva projektet. Finansiering för projekt inom Leader, kommer från EU (Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling) samt från svenska staten, men även från Malå, Norsjö och Skellefteå kommun samt Region Västerbotten.

Projektet inväntar slutgiltigt besked. Förhoppningsvis besked maj 2024.