Lokala samarbeten

Det har förts samtal hur kan lokala samarbeten utvecklas. Handeln behöver synliggöra sina produkter och föreningar behöver inkomster för att bedriva sina verksamheter. Om det lokala samarbetet stärks gynnas hela kommunen! Föreningen Norsjöbygdens Företag har därför i samarbete med butiker i Norsjö och NIDS (Norsjöidrotten i samverkan) startat upp Lokalt Försäljningsnätverk.

Vi tror på det lokala och ser nyttan av att flera parter samarbetar kring denna fråga.